• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Бібліотека методичних матеріалів

Бібліотека

На цій сторінці розміщено дидактичні та роздаткові матеріали з математики та інформатики. Також в кінці сторінки є цікаві вкладення.

Шановні колеги! Якщо ви скачали матеріал і вважаєте його корисним для себе, а також вважаєте, що я маю на це право - перерахуйте будь-яку суму на карту Приват

5168-7572-4518-7010 або на телефон 093-629-73-18. Дуже дякую!

Вивчення інформатики у 2016/2017 навчальному році

Інформатика в початковій школі

У 2016-2017 н.р. залишаються чинними методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-4 класах початковій школі, які були надані на 2015-2016 навчальний рік. В них були висвітлені такі питання:

· умови реалізації мети та завдань курсу;

· методи формування компетентностей учнів;

· рекомендації щодо ведення класного журналу;

· оцінювання якості підготовки учнів з предмету «Інформатика» в початковій школі (особливості безбального оцінювання);

· структура календарно-тематичного планування;

· рекомендації щодо змін у програмі;

· перелік необхідних програмних засобів, адаптованих для навчання дітей молодшого віку.

Тому розглянемо доповнення до чинних методичних рекомендацій МОН України щодо викладання інформатики в 2-4 класах початковій школі на 2016-2017 навчальний рік

Навчальні програми

У 2016/2017 навчальному році вивчення інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими навчальними програмами:

Клас

Наказ МОН

Особливості

Гіперпосилання на зміст чинної програми

2-4 класи

Наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Розпочато процес модернізації навчальних програм і на перше вересня програма буде оновлена

Посилання

Слідкуйте за змінами

Платформа для публічного обговорення та впровадження змін в існуючі/діючі навчальні програми для початкової школи.

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html

Нова редакція програми з інформатики для 2-3 класу 2015-2016 н.р.

Нова редакція програми з інформатики для 4 класу.

Навчальні програми для початкової школи (варіативна складова)

1-2

класи

Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р.

програма курсу «Інформаційна культура» 1-2 клас, автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А., Гущина Н.І. рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень - 1 комп‘ютер» та «Росток»

Програма курсу «Інформаційна культура»

1-4 класи

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково – методичної ради з питань освіти МОН, молоді та спорту України (лист ІІТЗО від 07.12.11 р. № 1.4/18-Г-811)

Автори: Л. Журавльова

Т. Проценко

Програма рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень за рахунок варіативної складової навчальних планів.

Програма курсу «Прикладна інформатика»

2-4 класи

Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України»
(протокол № 1 від 13.01.2011 р.)

автор О.П.Антонова

Програма курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи»

Ознайомитися з матеріалами вебінарів щодо викладання інформатики в початковій школі можна за посиланнями: «Конструювання уроку інформатики у 2 та 3 класах» https://youtu.be/jiH4Lgiaek8, «Вебінар-презентація нового підручника «Інформатика. 4 клас»» https://youtu.be/Jg4fVBvrgTM, «Інноваційні підходи проектування підручників з інформатики для початкової школи» https://youtu.be/S1_oM1DkwsA. Ознайомитися з презентаціями авторів підручників з інформатики для 4 класу можна на сайті «Інформатика в школі» http://it.moippo.org.ua/.

Кожний урок при вивченні «Інформатики» проводиться із використанням комп’ютерів, тому клас ділиться на групи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером, але не менше 8 учнів у групі, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128.

При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять повинна відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 «Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах».

Час роботи молодших школярів за комп’ютером на уроці не повинен сумарно перевищувати 15 хвилин. Увесь інший час уроку вчитель знайомить учнів з теоретичним навчальним матеріалом. Теоретична частина уроку може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або повторення і закріплення вивченого матеріалу.

Після роботи за комп’ютером необхідно проводити гімнастику для очей, яка виконується учнями на робочому місці.

В початковій школі домашнє завдання з інформатики є не обов`язковим, але вчитель обирає такі завдання, які сприяють розвитку логічного мислення й підвищенню зацікавленості предметом інформатика та іншими навчальними предметами, та рекомендує виконати учням за бажанням.

Інформатика в основній і старшій школі

Робочі навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік складаються відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

Навчальні програми:

У 2016-2017 навчальному році шкільний курс «Інформатика» у 5-11 класах буде викладатися на навчальними програмами:

Клас

Назва навчальної програми

5 клас

Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). Для класів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)»

6-8 клас

Навчальна програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)

6-9

Програма з інформатики для 5-9 класів для ЗОШ з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу. (Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-265 від 05.09.2012) Програма надрукована в журналі "Комп'ютер у школі та сім'ї" №6 - 2012 року, с. 3 – 14

8-9 клас

Навчальна програма для 8-9 класів для загальноосвітні х навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти

8-9 клас

Навчальна програма для 8-9 класів для загальноосвітні х навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів

9 клас

Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 клас

Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту

10-11 клас

Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень.

10-11 клас

«Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», яка є продовженням Навчальної програми поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9 класів ЗНЗ. Напрям - технологічний, профіль інформаційно-технологічний.

10-11 клас

Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень.

10-11 клас

Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю

Відповідно до програми, розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій, від рівня підготовки учнів і сформованості у них предметної ІКТ-компетентності, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання.

Навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:

- 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань,

- 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

5 клас

Особливостями вивчення інформатики в 5 класі в 2016/17 навчальному році є те, що діти вже мають початкові знання з предмету, вміння працювати з операційною системою, текстовим та графічним редакторами, редактором комп’ютерних презентацій, браузерами та середовищем виконання алгоритмів Scratch.

Отже, вчителям, що будуть працювати з учнями 5 класів необхідно ознайомитися зі змістом програми, що була опанована учнями на протязі навчання з 2 по 4 класи (ці учні у 2 та 3 класів навчалися за першим варіантом програми, тобто до процесу її розвантаження). Крім того, вчителю доведеться при поясненні матеріалу спиратися на наявний досвід учнів.

Пропонуємо першу тему «Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів» використати для повторення та систематизації знань та вмінь учнів з курсу інформатики початкової школи, узгодження та корекції термінології, що буде використовуватися в подальшому вивченні предмета.

Вивчення інших тем також доцільно розпочинати з повторення та актуалізації наявних знань та вмінь учнів.

Під час вивчення теми «Алгоритми» вчитель може використовувати навчально-імітаційні середовища програмування, такі як Scratch, а також онлайнові середовища code.org, https://blockly-games.appspot.com/ та інші.

У змісті навчальної програми для 5 класу не вказано практичні роботи та кількість їх, але з метою удосконалення існуючих навичок та формування нових вмінь роботи з програмним забезпеченням рекомендуємо вчителю проводити практичні роботи для оцінювання всіх учнів класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, колективна робота в Інтернеті тощо). Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової категорії).

Вивчення інформатики в 5 класі буде здійснюватися за підручниками з інформатики для 5 класу 2013 року видання.

На сайті «Інформатика в школі» (it.moippo.org.ua), дистанційній платформі Moodle «Миколаївська група вчителів користувачів Linux» (http://schoollinux.moippo.org.ua/), у професійній спільноті «Інформатика у 5 класі…» будуть розміщені матеріали для вчителів щодо вивчення інформатики в 5 класі за новою програмою.

Відмінність оновленої навчальної програми від попередніх полягає також у тому, що практичні роботи, як окремі найменовані та пронумеровані види діяльності у ній, не зазначені, оскільки виконання практичної роботи за комп’ютером має відбуватися на кожному уроці.

Оцінювання кожної практичної роботи не обов‘язкове, але пропонується мінімальна рекомендована кількість оцінюваних практичних робіт - 10.


8 клас

У 8 класі в 2016/17 навчальному році розпочинається другий рівень концентричного вивчення інформатики, в якому виконання репродуктивних, проблемних і евристичних (частково-пошукових) завдань, зокрема індивідуальних і групових проектів, компетентнісних задач передбачає використання кількох різних інформаційних технологій або програмних середовищ.

Кожна тема 8 класу вже розглядалася на уроках інформатики на протязі 5-7 класів, і учні мають певні знання та сформовані навички з цих тем. Тому у 8 класі відбувається нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей і способів діяльності на більш високому рівні:

У попередні роки учні вже отримали деякі знання з тем «Кодування даних», «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера», «Опрацювання текстових даних», «Опрацювання об’єктів мультимедіа», «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора» і вчителю при вивченні цих тем у 8 класі слід спиратися на наявний досвід учнів. На жаль, кількість годин, що передбачені програмою на вивчення цих тем у 8 класі, не дозволяє повною мірою повторити матеріал 5-7 класів, тому при плануванні уроків буде доцільно використати години резерву на повторення.

При вивченні тем, пов’язаних з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, учитель може скористатися навчальним матеріалом з інших загальноосвітніх дисциплін (математика, фізика, хімія та інш.) і формувати в учнях вміння застосовувати засоби ІКТ при розв’язанні міжпредметних завдань.

Особливістю 8 класу є включення до програми теми «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування» та збільшення кількості годин на тему «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами». Під час вивчення цих тем слід орієнтуватися на використання повнофункціональної мови програмування та відповідного візуального середовища програмування. Не рекомендовано використовувати системи програмування, орієнтованих на ОС DOS, таких як Turbo Pascal, оскільки їх використання не дозволяє виконати практичні роботи з даних тем в повному обсязі. Слід використовувати середовища програмування Lazarus (мова Object Pascal), Visual Studio (безкоштовна версія Community Edition, мова Visual Basic), IDLE for Python (мова Python) та інші середовища для вивчення мов програмування Java, C#, C++ тощо.

Мета навчання теми «Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування» – розпочати формування ключових понять сучасного програмування: програмного об’єкта, пов’язаної з об’єктом події, обробника події тощо, а також навчити учнів створювати найпростіші програми з графічним інтерфейсом. Із двох тем навчальної програми, присвячених програмуванню, зазначена тема вказана першою для того, щоб подальше вивчення програмування у 8 та 9 класах відбувалося з орієнтацією на розроблення об’єктно- та подійно-орієнтованих програм для операційних систем з графічним інтерфейсом.

Авторами підручника «Інформатика. 8 клас» О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецьким, О. П. Пилипчуком, Є. А. Шестопаловим пропонується вчителю перенести вивчати тему «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора» після теми «Опрацювання об’єктів мультимедіа», що дозволить в І семестрі опанувати всі теми програми, які пов’язані з напрямом інформаційно-комунікаційних технологій та присвятити ІІ семестр вивченню програмування та алгоритмізації. Реалізацію алгоритмів пропонується здійснювати в середовищі Delphi 7.

В основу викладення навчального матеріалу в підручнику «Інформатика. 8 клас» (авт. Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько) покладено об’єктний і алгоритмічний підхід. У кожній темі представлено основні об’єкти: наведення означення або опису об’єкта; перелік його властивостей, їх стисла характеристика; опис множини можливих значень властивостей об’єкта; класифікація об’єктів; розгляд операцій над об’єктами, які потрібно виконати, щоб змінити значення властивостей. Алгоритмічний підхід реалізований шляхом представлення способів виконання операцій над об’єктами у вигляді алгоритмів. Таке подання навчального матеріалу полегшає сприйняття учнями навчального матеріалу з теми «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування». Для реалізації алгоритмів авторами пропонується використовувати середовище програмування Lazarus (мова Object Pascal).

В підручнику «Інформатика. 8 клас» (авт. Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер) на початку кожної теми є рубрики «Пригадайте» та «Ви дізнаєтеся». Рубрика «Пригадайте» призначена для актуалізації знань, що вивчалися в попередніх класах. У рубриці «Ви дізнаєтесь» перелічені найважливіші питання, які розглядатимуться в темі. Теоретичний і практичний матеріал для вивчення подано у співставленні різних середовищ, зокрема, для вивчення матеріалу змістової лінії «Інформаційні технології» через програми з пакетів Microsoft Office та Libre Office, змістової лінії «Основи алгоритмізації та рограмування» – через мови програмування Pyton і Free Pascal та середовища програмування Blockly, IDLE, PyCharm і Lazarus.

Середовище Lazarus та мову програмування Free Pascal пропонують використовувати під час вивчення основ програмування і автори підручника «Інформатика. 8 клас» А. М. Гуржій, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський, В. Д. Руденко.

На відміну від інших авторів, О. П. Казанцева та І. В. Стеценко пропонують у 8 класі вивчати мову програмування Visual Basic та середовище Visual Studio. Вибір мови та середовища програмування обумовлений подальшим легким переходом до мови програмування VBA, що вбудована в лінійку продуктів Microsoft Office, а також багатьох інших програмних пакетів.

Як і в 7 класі, у 8 класі передбачено години на розв’язування компетентнісних задач, що є однією з важливих ділянок роботи в системі навчання інформатики. При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати, що в 8 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися за допомогою двох інформаційних технології або в двох середовищах. Учитель самостійно добирає кількість і зміст компетентнісних задач. Оцінювання компетентнісних задач є обов’язковим і для всіх учнів класу.

Також у 2016/2017 навчальному році в навчальних закладах за наявності відповідних умов можливо вивчення інформатики у 8 класі за навчальною програмою поглибленого навчання інформатики у 8-9- х класах «Інформатика. 8-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики». Навчальною програмою передбачено 4 години на тиждень вивчення інформатики за рахунок двох годин з інваріантнтої складової навчального плану та двох годин з варіативної складової.

Звертаємо увагу, що у гімназіях, ліцеях, колегіумах змістове наповнення технологічної освіти в 8-11 класах може спрямовуватись на вивчення інформаційних технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо).

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів (Зі змінами) Інформатика

Пояснювальна записка

Мета і завдання навчального курсу

Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для розв‘язування життєвих та навчальних завдань.

Формування ІКТ-комптентності учнів – один із пріоритетних напрямів розвитку сучасної загальної освіти.

Програма «Інформатика» для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті».

Курс «Інформатики» є підготовчим курсом, що передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі, та носить світоглядний характер.

Метою курсу «Інформатики» є формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основними завданнями курсу «Інформатики» є формування в учнів молодшого шкільного віку:

- початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;

- початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;

- алгоритмічного, логічного та критичного мислення;

- початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, що в сучасному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів у молодшій школі і в наступних класах, формуванню як предметних так і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини молодшого шкільного віку. Інформаційно-комунікаційні технології розглядаються в курсів як об’єкт, так і як засіб навчання.

Ключова та предметна ІКТ-компетентності навчального курсу

Вивчення курсу «Інформатики» сприяє формуванню і розвитку у молодших школярів ключових компетентностей, серед яких можна виділити ІКТ-компетентність, та «уміння вчитися», як здатність до самоорганізації в навчальній діяльності.

ІКТ-компетентність, як ключова, передбачає впевнене та критичне використання інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування.

ІКТ-компетентність для даного курсу є одночасно і предметною.

У контексті початкового навчання предметна ІКТ-компетентність розглядається як здатність учня актуалізувати, відбирати, інтегрувати й застосовувати в конкретній життєвій або навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, навички, способи діяльності щодо використання ІКТ.

Предметна ІКТ–компетентність учнів виявляється у таких ознаках:

- здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням;

- готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань;

- здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань;

- вміння безпечно працювати з комунікаційними системами.

Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з такими вміннями учнів молодшого шкільного віку:

Технологічні: вмикає та вимикає комп’ютер; вибирає об’єкти та переміщує їх з використанням маніпулятора мишки; виконує операції над об’єктами, зокрема, над вікнами, файлами, папками; запускає програму на виконання та завершує роботу з нею; використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів; знає призначення графічного редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених малюнків; планує процес створення простих презентацій на 3-5 слайдів на підтримку власної проектної діяльності під керівництвом вчителя.

Телекомунікаційні: має уявлення про спільноти та електронне спілкування; виконує простий пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошуку; має уявлення про коло веб-сторінок для дітей, називає окремі дитячі сайти;запускає на виконання програму браузер; відкриває у вікні браузера визначену сторінку, використовує меню закладок;орієнтується на головній сторінці дитячого веб-сайту.

Алгоритмічні: складає алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо);розрізняє істинні та хибні висловлювання, наводить приклади; формулює висловлювання з логічним слідуванням; аналізує зміст завдань на складання алгоритму для виконавців; формулює команди для виконавця, прогнозує очікуваний результат; шукає варіанти виконання завдань, обирає та обґрунтовує варіанти виконання завдання;розрізняє алгоритмічні структури(слідування, повторення, розгалуження); створює та виконує алгоритми з повторенням у визначеному середовищі.

У результаті засвоєння предметного змісту навчального курсу «Інформатики» учні мають виявляти такі показники вміння вчитися:

- розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;

- відбирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних типів навчальних і життєвих задач (як типових, так і нестандартних, творчих);

- генерувати різні способи розв’язування задачі, проблеми;

- актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, доповнювати, перетворювати її;

- аналізувати навчальні об’єкти, групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками;

- співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які вимагають застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.

Структура навчальної програми

Курс «Інформатики» розрахований на 105 годин (по 35 годин у кожному класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану).

Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється. Концентричність передбачає повернення до подання та опрацювання інформаційних даних (текстових, графічних, числових) за допомогою різних програмних середовищ. Лінійність має за мету ознайомити учнів на пропедевтичному етапі вивчення базового курсу "Інформатика" з простими редакторами тексту, графіки, презентацій. Поняття інформаційних процесів та їх використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється в кожному класі. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення.

У програмі конкретизовано зміст навчального матеріалу за кожним класом і подано відповідні вимоги до навчальних досягнень учнів.

Програмою встановлена послідовність тем курсу, яка дозволяє при вивченні кожного з розділів використовувати знання і вміння, набуті при вивченні попередніх розділів. Вчитель може змінювати порядок вивчення і обсяг тем курсу залежно від рівня підготовки учнів і технічного оснащення школи, вибудовуючи в такий спосіб найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію навчання. Водночас, змінюючи порядок тем курсу, вчитель не може порушувати порядок викладання тем, між якими є суттєві змістові залежності.

Програмою передбачено резерв часу, який можна додатково використати на вивчення тем курсу, а також для виконання додаткових навчальних проектів, проведення інтелектуальних конкурсів та творчих змагань в кінці кожного семестру або навчального року.

Наприкінці кожного навчального року, а також на початку 3 і 4 класу передбачені години для повторення і систематизації набутих знань.

Характеристика змісту навчання

На початковому етапі відбувається ознайомлення учнів із складовими частинами комп’ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням комп’ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства. Спочатку (2-й клас) пропонується продемонструвати учням основні складові комп’ютера, такі як системний блок, клавіатура і миша, монітор і принтер, повідомити про їх призначення, виробити навички використання миші і клавіатури за допомогою програм-тренажерів та розвиваючих програм. На другому етапі (3-й клас) передбачається оглядове ознайомлення учнів з пам’яттю і процесором, як пристроями, що забезпечують зберігання і опрацювання даних, тобто реалізацію інформаційних процесів з використанням комп’ютера. На наступних етапах, працюючи з різними програмами, учні закріплюють знання про складові комп’ютера та розширюють уявлення про галузі його застосування для опрацювання інформаційних даних. У 2-у класі важливо навчити дітей правильно та швидко вводити літери, цифри і розділові знаки з клавіатури, а на кінець курсу учні мають досягти певної швидкості у клавіатурному введенні даних. Для цього необхідно передбачити систематичну роботу учнів з клавіатурним тренажером, розвиваючими та навчальними програмами при організації практичної складової уроку.

Розкриття програмового матеріалу про інформацію та інформаційні процеси починається з ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація, дані. Поняття повідомлення, інформація та дані учні мають розуміти на інтуїтивному рівні, вміти наводити приклади повідомлень, розуміти, що повідомлення передають інформацію - відомості про предмети, живі істоти і явища оточуючого світу. При ознайомленні учнів з інформаційними процесами спочатку пропонується розглянути ті, що зустрічаються у життєдіяльності людини, і лише потім – інформаційні процеси, що реалізуються з використанням комп’ютера. Розуміння інформаційних процесів має відбуватися також на інтуїтивному рівні. Не доцільно вимагати від учнів точних означень всіх теоретичних понять, які розглядаються при вивченні змісту навчального предмета. Учні мають ознайомитися з ними на рівні розуміння, яке може полягати у наведенні ними відповідних прикладів з свого життя та навколишнього світу. Важливо, щоб учні мали уявлення про те, що людина постійно зустрічається у житті з кожним із зазначених інформаційних процесів і може при цьому використовувати комп’ютер чи інші пристрої для роботи з повідомленнями та даними. Це сприятиме формуванню цілісної наукової картини світу, підкреслюючи на доступних учням прикладах, роль інформаційних процесів у суспільстві, біологічних та технічних системах.

У рамках навчального предмета розглядаються поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих властивостей. Учні мають наводити із власного життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей, впорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей, мати уявлення про вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Учні повинні розуміти, що будь-яка операція над об’єктом полягає в зміненні значення однієї з його властивостей або значень групи його властивостей. При цьому доцільно знайомити учнів як з конкретними об’єктами та їх образами, так із відповідними абстрактними поняттями. Учні мають розглядати складні об’єкти як набір більш простих, кожен з яких виконує свою роль для функціонування об’єкта в цілому, розглядати вплив змін в одній із складових на цілу систему. Вчаться будувати складні об’єкти із запропонованих частин, в тому числі самостійно доповнюючи з відсутніх компонентів.

Об’єктний підхід має пронизувати навчання теоретичного та практичного матеріалу всіх змістових ліній курсу.

Вивчення програмового матеріалу про використання інформаційних технологій починається з ознайомлення учнів з графічним редактором, редактором комп’ютерних презентацій, текстовим редактором та формування навичок створювати та редагувати різноманітні об’єкти, здійснювати над ними типові операції по зміні значень властивостей. Передбачається, що учні матимуть змогу працювати в спеціально створених для навчання дітей молодшого шкільного віку графічних та текстових редакторах, які не вимагатимуть від них ознайомлення із складним багатофункціональним інтерфейсом. У ході реалізації цієї змістової лінії учні мають навчитися створювати і редагувати найпростіші графічні зображення, невеликі комп’ютерні презентації (3-5 слайдів), зокрема фотоальбоми, невеликі текстові документи (до 10 рядків) з прозовим і віршованим текстом, із вставленими графічними зображеннями, вміти виділяти фрагменти тексту, виконувати елементарні дії з редагування і форматування виділених фрагментів. Опанування першими навичками роботи із текстовими фрагментами, редагування і форматування тексту учні передбачається в середовищі графічного редактора та редактора комп’ютерних презентацій, а не в звичному текстовому редакторі, оскільки робота з зображеннями та презентаціями є більш цікавою для учнів цієї вікової групи, ніж робота із звичайними текстами. Сформовані елементарні навички створення презентацій дозволить вже на перших кроках опанування вмістом курсу створювати презентації до навчальних проектів, подавати результати своєї навчальної діяльності з інших навчальних предметів.

Комунікаційні технології опановуються учнями у процесі ознайомлення з поняттям комп’ютерної мережі (локальної і глобальної) та можливими напрямами їх використання в житті людини. Основну увагу приділено набуттю учнями початкових практичних навичок використання глобальної мережі Інтернет для пошуку необхідних текстових даних і зображень, їх перегляду і збереження, виконання інтерактивних завдань он-лайн в підтримку навчальних предметів, електронного листування при дотриманні вимог безпечної роботи дітей в Інтернеті. З пошуком даних в Інтернеті пропонується знайомити учнів на прикладі пошуку графічних зображень та наступного їх збереження з метою подальшого їх опрацювання за допомогою графічного редактора та редактора комп’ютерних презентацій. Пошук текстових повідомлень доцільно використовувати для ознайомлення з їх вмістом, а також для копіювання фрагментів тексту у презентації та текстові документи. Важливо щоб учні зрозуміли на інтуїтивному рівні головні особливості роботи з інформаційними джерелами та почали використовувати відповідні навички та знання при вивченні інших навчальних предметів. І навпаки, необхідно підбирати зміст прикладів та вправ, що використовуватимуться на уроках курсу «Сходинки до інформатики», який відображатиме зміст навчання учнів з математики, мов та інших навчальних предметів. Важливим є задоволення пізнавальних інтересів учнів, підтримка їх творчої ініціативи та прагнення до освоєння нових комунікаційних технологій, що створюватиме відчуття доступності в постійному оновленні своїх компетентностей.

Для формування міжпредметних компетенцій, особливо з курсом математики, у рамках пропедевтичного курсу програмою передбачено вивчення питань, пов’язаних з алгоритмами та їхніми виконавцями. У результаті ознайомлення з ними учні повинні розуміти на інтуїтивному рівні (а не на рівні строгих означень) поняття виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця, алгоритму, отримати перші уявлення про основні алгоритмічні структури, зокрема, слідування, розгалуження та повторення, навчитися виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для відповідної вікової категорії комп’ютерному середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд. Головною метою вивчення алгоритмів є вміння розв’язувати значущі для учнів задачі з їх повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення цілей, передбачати можливі наслідки; розв’язувати задачі, для яких відповіддю є не число або твердження, а опис послідовності дій, створення моделі, схеми, графіка тощо.

У програмі передбачено окремі години для роботи з програмами на підтримку вивчення навчальних предметів школи І ступеня. Крім того, доцільно використовувати на уроках різноманітні програми для розвитку логічного та критичного мислення, пам’яті, просторової та творчої уяви учнів. Вчителі, враховуючи особливості навчання та реалізацію міжпредметних зв’язків, навчальні потреби та особливості учнів, можуть розподілити години на вивчення теми 2 класу «Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів» протягом навчального року.

Характеристика умов навчання

Успішне впровадження навчального курсу «Інформатики» залежить від обов’язкової саме для нього складової – стандарту можливостей для навчання, в якому зазначаються обов’язкові умови та ресурси, що потрібні для реалізації державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів молодшого шкільного віку.

При вивченні курсу «Інформатики» кожний урок проводиться із використанням комп’ютерів. Тому на кожному уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі.

Згідно санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів за комп’ютером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв. Весь інший час уроку учні працюють без комп’ютера, знайомляться із загальними теоретичними положеннями курсу «Сходинки до інформатики», повторюють і закріплюють вивчений матеріал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного та критичного мислення, творчих здібностей тощо.

Для практичної роботи учнів за комп‘ютером можна використовувати програми з наявного у школі навчального програмного забезпечення та середовища, які адаптовані для навчання дітей молодшого шкільного віку. Перелік необхідних програмних засобів:

- операційна система;

- програми на розвиток логічного та критичного мислення;

- розвиваючі програми;

- комп‘ютерні програми на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо;

- клавіатурний тренажер;

- тренажер миші;

- графічний редактор;

- текстовий процесор;

- редактор презентацій;

- середовище виконання алгоритмів.

Види діяльності, які слід реалізовувати в процесі вивчення курсу – ігрова, навчально-ігрова, практичне експериментування, конструювання, художня діяльність, дослідження, співпраця в парі, групова взаємодія.

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо. Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.

Пропонується проводити оцінювання на базі портфоліо учня: портфоліо розвитку та демонстраційне портфоліо.

2 клас

35 годин (1година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Комп’ютери та їх застосування. (3год.) Сучасні комп’ютери та їх застосування. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі.

Учень (учениця): має уявлення про сфери застосування сучасних комп’ютерів; розуміє призначення комп'ютера; наводить приклади використання сучасних комп’ютерів в різних сферах діяльності людини; називаєпристрої, що використовуються для обчислення, опрацювання текстів, зображень, передавання повідомлень; знає правила поведінки і БЖ при роботі з комп’ютером; дотримуєтьсяправил поведінки і БЖ при роботі з комп’ютером

Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. (9 год.) Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)). Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Поняття про програму. Робочий стіл. Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою. Миша. Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання. Робота з програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею. Клавіатура. Клавіатура комп’ютера. Призначення основних клавіш. Учень (учениця): називає складові комп’ютера (системний блок, монітор, клавіатура та миша, принтер); розуміє призначення основних складових комп‘ютера; має уявлення про програму, Робочий стіл, значки; знає порядок вмикання та вимикання комп’ютера; вмикає комп’ютер; завершує роботу з комп’ютером коректно; наводить вказівник на об’єкти, які знаходяться на Робочому столі або у вікні виконання програми; вибирає об’єкти одинарним клацанням лівої кнопки миші; перетягує об’єкти за допомогою миші; використовує подвійне клацання лівої кнопки миші; використовує значки на Робочому столі для запуску програм; коректно завершує роботу з програмою; розрізняє різні групи клавіш клавіатури комп’ютера та їх призначення ; вводить окремі символи та слова у середовищі клавіатурного тренажера за допомогою клавіатури.
Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (4 год.) Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень. Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями. Учень (учениця): має уявлення про повідомлення та інформацію; має уявлення про використання повідомлень людиною; розуміє за допомогою яких органів чуттів людина сприймає повідомлення; має уявлення про призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для роботи з повідомленнями (телефон, диктофон, смартфон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, кінокамера, GPS навігатор, телевізор, комп’ютер та ін.); розрізняє пристрої за їх призначенням щодо виконання інформаційних процесів; розуміє, що повідомлення можна отримати, зберегти, опрацювати і передати; наводить приклади роботи з повідомленнями на основі ситуацій із шкільного життя; розрізняє інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень).
Історія обчислювальних пристроїв (3 год.) Короткі історичні відомості про засоби обчислення. Коротка історія створення комп’ютера. Робота з програмами на розвиток логічного мислення. Учень/учениця: називає пристрої, які використовували для обчислення в давнину і використовують у наш час; пояснює як застосовуються різноманітні засоби обчислення; використовує мишу для роботи з прикладними програмами.
Об’єкти. Графічний редактор. (8 год. ) Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей. Графічний редактор. Створення об’єктів в середовищі графічного редактора, змінення значень їх властивостей. Комбінування об’єктів, створення зображень. Додавання тексту. Збереження зображень. Відкриття збережених зображень у редакторі. Учень/учениця: має уявлення про об’єкти та їх властивості, значення властивостей; наводить приклади об‘єктів, властивостей об’єктів, значень властивостей об’єктів; розуміє призначення графічного редактора; запускає графічний редактор на виконання; розуміє призначення інструментів середовища графічного редактора; має уявлення про можливості використання палітри кольорів у середовищі графічного редактора; використовує палітри кольорів у середовищі графічного редактора; створює прості графічні об’єкти та їх комбінації; змінює значення властивостей об‘єктів в середовищі графічного редактора; застосовує інструменти середовища графічного редактора для створення зображень за власним задумом; додає текст до створених зображень; поєднує текстові та графічні об’єкти в середовищі графічного редактора ; зберігає зображення на Робочому столі або в папці, встановленій за замовчуванням; відкриває в середовищі графічного редактора збережені зображення.
Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. (6 год. ) Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо. Робота з розвиваючими програмами. Учень/учениця: розуміє правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; застосовує правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів; працює з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів.
Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (2 год. )

3 клас 35 годин (1година на тиждень)
Зміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас. (2 год. )
Інформаційні процеси і комп’ютер (9год. )
Способи подання повідомлень (текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбіновані). Носії повідомлень. Дані. Опрацювання та зберігання даних за допомогою комп’ютера. Поняття про символи та їх кодування . Кодування та декодування повідомлень. Робота з програмами на розвиток логіки, пам’яті, просторової уяви.
Учень (учениця):називає способи подання повідомлень; наводить приклади повідомлень, поданих різними способами;розрізняє способи подання повідомлень;має уявлення про носії повідомлень, дані; орієнтується в засобах зберігання та опрацювання повідомлень;має уявлення про символ;описує способи кодування і декодування символів і повідомлень на різних прикладах;наводить приклади кодування і декодування символів і повідомлень.
Файли та папки. Вікна та операції над вікнами. (4 год. )
Поняття файлу та папки. Вкладенні папки. Перегляд вмісту папок.
Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область). Операції над вікнами. Поняття меню. Контекстне меню. Різні способи запуску програм на виконання.
Учень (учениця):має уявлення про файли і папки, їх призначення;наводить приклади імен папок, файлів;відкриває, переглядає вміст та закриває потрібну папку;називає основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область);розуміє призначення основних об‘єктів вікна;пояснює призначення кнопок керування вікном;має уявлення про основні операції, які можна виконувати над вікнами;змінює розміри вікон;змінює положення вікон на екрані;згортає і розгортає вікна;розуміє призначення меню, контекстного меню;має уявлення про різні способи запуску програм на виконання.
Пошук даних в Інтернеті. (6 год. )
Поняття про комп’ютерну мережу. Поняття про Інтернет. Знайомство з програмою- браузером. Поняття веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання.
Правила пошуку даних в Інтернеті. Збереження даних, знайдених в Інтернеті. Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті
Учень (учениця):має уявлення про комп’ютерні мережі, веб-сторінки, адресу веб-сторінки, гіперпосилання, пояснює призначення браузера;розпочинає і завершує роботу з браузером; пояснює процес пошуку даних в мережі Інтернет;використовує гіперпосилання для навігації веб-сторінками ; виконує нескладний пошук текстів та зображень в Інтернеті за вказаною темою;зберігає результати пошуку потрібних зображень;дотримується авторських прав при використанні зображень, знайдених в Інтернеті;знає правила безпечної роботи в Інтернеті; дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті.
Робота з презентаціями. (7 год. )
Презентація та слайди.
Середовище редактора презентацій. Відкриття презентації та її запуск на перегляд. Текстові та графічні об’єкти слайдів. Переміщення об’єктів на слайді. Створення та редагування текстових об’єктів. Вставляння зображень та тексту. Форматування текстових і графічних об’єктів слайду. Збереження презентацій.
Створення простих презентацій.
Учень/учениця:має уявлення про комп’ютерну презентацію та її складові, фотоальбом;наводить приклади використання презентацій в процесі навчання;має уявлення про середовище редактора презентацій;описує процес створення презентацій; розрізняє текстові та графічні об’єкти слайда презентації;виділяє слайди;виділяє об’єкти слайда та, використовуючи контекстне меню, виконує над ними прості операції: переміщує, змінює значення властивостей, видаляє;вводить текст, вставляє зображення та текст до слайду презентації;має уявлення про редагування тексту слайду;має уявлення про форматування тексту на слайді - зміна розміру літер, їх кольору та виду накреслення, вирівнювання по горизонталі; має уявлення про форматування зображень на слайді;відкриває файл, що містить презентацією;здійснює перегляд презентації, сортування слайдів та її збереження;створює прості презентації (3-5 слайдів), зокрема фотоальбом;демонструє презентацію з усним коментарем перед слухачами.
Алгоритми і виконавці. (5 год. )
Алгоритми і виконавці. Середовище виконання алгоритмів. Складання алгоритмів для виконавців.. Словесне подання алгоритмів.
Учень/учениця:наводить приклади виконавців алгоритмів та систем команд виконавців алгоритмів;складає алгоритми дій з повсякденного життя та з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо);пояснює випадки, коли виконавець не може виконати команду;знає виконавців алгоритму та систему команд виконавців у визначеному середовищі;записує алгоритм у вигляді послідовності команд виконавця;виконує алгоритми у визначеному середовищі;має уявлення про словесне подання алгоритму.
Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за 3-й клас (2 год.)
4 клас 35 годин (1година на тиждень)
Зміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас (1 год. )Учень/учениця:має уявлення про використання комп’ютера в різних сферах діяльності людини;знає правила безпечної роботи з комп’ютером і дотримується їх;виконує навчальні завдання з використанням програм підтримки навчальних предметів;
Файл. Папка. Операції над папками і файлами. ( 3 год.)Створення і видалення папок, видалення файлів. Копіювання файлів та папок. Учень/учениця:має уявлення про різні за вмістом файли (текстові, графічні, звукові тощо)розуміє призначення папки;створює папки, використовуючи контекстне меню;видаляє папки і файли, використовуючи контекстне меню;копіює файли і папки, використовуючи контекстне меню.
Опрацювання тексту на комп’ютері. (7 год.)Тексти і текстовий редактор. Середовище текстового редактора. Відкриття та створення текстового документа. Редагування тексту. Правила введення тексту. Форматування тексту. Копіювання і переміщення фрагментів тексту. Вставлення зображень у текстовий документ. Збереження текстового документа.Учень/учениця:розуміє призначення текстового редактора;має уявлення про середовище текстового редактора;розпочинає і завершує роботу з текстовим редактором;відкриває в середовищі редактора текстовий документ, що зберігається на носії;переключає мовні режими роботи клавіатури;вводить кілька абзаців тексту з дотриманням правил орфографії і пунктуації;виділяє фрагменти тексту (слово, рядок, абзац); переміщує текстовий курсор по тексту з використанням мишки та клавіатури;редагує та форматує текст: символи (розмір, колір, накреслення), абзаци (вирівнювання, відступ І-го рядка, відступи ліворуч та праворуч);вставляє до текстового документа графічні зображення;створює в середовищі текстового редактора текстовий документ; розрізняє операції копіювання і переміщення фрагментів тексту; називає різні способи копіювання і вставлення фрагментів тексту;застосовує різні способи копіювання і переміщення фрагментів тексту;зберігає текстовий документ на носії.
Графічний редактор. (4год)Графічні редактори та їх призначення.Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра. Колір фігури і колір фону. Створення простих графічних зображень. Збереження зображень. Вставлення підпису до малюнка. Зміна кольору й розміру шрифта.Учень/учениця:знає призначення графічних редакторів,орієнтується в середовищі графічного редактора;обирає і використовує потрібні інструменти середовища графічного редактора для створення зображення за зразком та за власним задумом; дотримується послідовності роботи ними;задає і змінює колір фігури і колір фону;створює підпис до малюнка: вводить слова і розділові знаки за допомогою клавіатури;змінює розмір і колір шрифта;зберігає створене зображення за вказаною адресою.
Безпека дітей в Інтернеті. (5 год)Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень).Веб-сторінки для дітей. Дитячі бібліотеки. Навчаємось онлайн. Малюємо онлайн.Електронне спілкування. Безпека спілкування в спільнотах.Учень/учениця:дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень);має уявлення про коло веб-сторінок для дітей;називає окремі дитячі сайти;запускає на виконання програму-браузер; відкриває у вікні браузера визначену веб-сторінку, використовуючи меню закладок;орієнтується на головній сторінці дитячого сайту;здійснює простий пошук інформаційних матеріалів за вказаною послідовністю доступу до них;виконує навчальні завдання з використанням комп’ютерних програм онлайн;має уявлення про спільноти та електронне спілкування;називає правила етикету та безпеки спілкування в спільнотах, дотримується їх.
Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням. (8 год.)Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Логічне слідування «Якщо – то – інакше». Аналіз тексту задачі. Алгоритми з розгалуженням. Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у визначеному середовищі. Алгоритми з повторенням. Створення та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному середовищі. Учень/учениця:розрізняє правильні (істинні) та неправильні (хибні) висловлювання;наводить приклади істинних та хибних висловлювань;формулює висловлювання з логічним слідуванням;аналізує зміст завдання на складання алгоритму для виконавця;формулює команди для виконавця;прогнозує очікуваний результат;шукає варіанти виконання завдання; обирає та обгрунтовує варіант виконання завдання;розрізняє алгоритмічні структури (слідування, розгалуження, повторення);створює та виконує алгоритми з розгалуженням у визначеному середовищі; створює та виконує алгоритми з повторенням у визначеному середовищі.
Робота з презентаціями. (4 год. )Комп’ютерна презентація, її об’єкти. Середовище редактора презентацій.Робота з об’єктами на слайдах презентації. Анімаційні ефекти у комп’ютерній презентації. Розробка плану створення презентації на задану тему.Створеня презентацій на основі шаблону.Учень/учениця:відкриває файл, що містить презентацію;орієнтується в середовищі редактора презентацій;розрізняє текстові та графічні об’єкти слайда;виділяє об’єкт слайда, змінює значення його властивостей, додає анімаційні ефекти до об’єкта слайда;переміщує об’єкт слайда; видаляє об’єкт слайда;планує процес створення презентації під керівництвом учителя;створює презентацію за шаблоном;коментує процес створення презентації;демонструє створену презентацію, коментує її зміст.
Повторення та узагальнення вивченого у 4-му класі (3 год. )Учень/учениця:розуміє призначення комп’ютера;знає правила безпечної роботи з комп’ютером і дотримується їх;обирає потрібний редактор роботи з інформацією відповідно до поставленого навчального завдання;має уявлення про пошук інформації в Інтернеті;називає правила безпечної роботи в мережі.
Кiлькiсть переглядiв: 14816

Коментарi

 • KelleySef

  2017-09-25 03:55:56

  Эта девочка решила сняться для фото набора и показать, каким бывает красивым тело у молодой девочки. Вот только не ясно, испольнилось ли ей 18 лет? [url=http://hddevki.ru/1027-trah-18-letney-telki-tolstym-huem-v-mokruyu-pizdu.html][img]http://hddevki.ru/uploads/posts/2016-02/medium/1454333238_image-1017.jpg[/img][/url] порнография картинки сперма из вагины, [url=http://hddevki.ru/hentay-i-anime-porno-foto/]porno milf фото бесплатно [/url] http://hddevki.ru/...

 • FildredPreat

  2017-09-25 03:18:00

  [url=https://goo.gl/Vy5vgj][img]http://bolshe.com.ua/uploads/image-1460475348-709_big.jpg[/img][/url] Добрый день, Уважаемый Друг. Мы изучаем язык музыки и считаем, что каждый индивид способен научиться играть музыку и расширять естественные музыкальный слух и ритм. Музыкальная импровизация это превосходнейший метод, чтобы расслабить сознание и тело, открыть индивидуальные эмоции и научиться гармонии. Музыка развивает воображение. Для воплощении этой задумки, в течении 3 лет мы занимаемся изучением и изготовлением стальных язычковых барабанов – глюкофонов...

 • Валентина

  2016-11-17 14:14:47

  Вдячна за вашу працю, бажаю успіхів....

 • нАТАША

  2016-06-30 18:44:19

  хОЧУ СКАЧАТИ МАТЕМАТИКА 7 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА) дУЖЕ ВДЯЧНА ЗА ВАШУ ПРАЦЮ...

 • Петро

  2016-02-27 22:33:42

  Дуже багаті творчі надбання за такий порівняно короткий період педагогічної роботи. Можна пропонувати дирекції школи реокмендувати присвоєння звання "вчитель-методист" (якщо, звичайно, Вам ще його не присвоїли). Дуже дякую за матеріали!!!!!!!!!!!......

 • Таня

  2015-08-14 17:49:01

  Хочу подивитися...

 • Оксана

  2015-02-05 21:01:06

  Дидактичний матеріал...